Топ-100
上一页

ⓘ 圣方济各堂, 波尔图. 圣方济各堂 ( Igreja de São Francisco )是葡萄牙城市波尔图最突出的哥特式建筑,并以优秀的巴洛克内部装修而著称。它位于城市的历史中心,为世界遗 ..
圣方济各堂 (波尔图)
                                     

ⓘ 圣方济各堂 (波尔图)

圣方济各堂 ( Igreja de São Francisco )是葡萄牙城市波尔图最突出的哥特式建筑,并以优秀的巴洛克内部装修而著称。它位于城市的历史中心,为世界遗产项目的一部分。