Топ-100
上一页

ⓘ 切爾姆斯福德座堂 (英語: Chelmsford Cathedral )是位於英國英格蘭艾塞克斯郡切爾姆斯福德的一座教堂,獻給聖母瑪麗亞、聖彼得、聖嘉德。這座教堂是聖公會切姆斯福德教 ..
切爾姆斯福德座堂
                                     

ⓘ 切爾姆斯福德座堂

切爾姆斯福德座堂 (英語: Chelmsford Cathedral )是位於英國英格蘭艾塞克斯郡切爾姆斯福德的一座教堂,獻給聖母瑪麗亞、聖彼得、聖嘉德。這座教堂是聖公會切姆斯福德教區的坐堂。教堂修建於15世紀至16世紀時期。