Топ-100
上一页

ⓘ 卑爾根主教座堂. 卑爾根大教堂 (挪威語: Bergen domkirke )是位於挪威城市卑爾根的一座大教堂。卑爾根大教堂首次出現在歷史記錄中是在1181年。現在的卑爾根大教堂可以容 ..
                                     

ⓘ 卑爾根主教座堂

卑爾根大教堂 (挪威語: Bergen domkirke )是位於挪威城市卑爾根的一座大教堂。卑爾根大教堂首次出現在歷史記錄中是在1181年。現在的卑爾根大教堂可以容納約1000人。