Топ-100
上一页

ⓘ 特羅姆瑟主教座堂. 特羅姆瑟大教堂 (挪威語: Tromsø domkirke )是位於挪威北部特羅姆斯郡城市特羅姆瑟的一座大教堂。特羅姆瑟大教堂是挪威教會Nord-Hålogaland教區的大 ..
                                     

ⓘ 特羅姆瑟主教座堂

特羅姆瑟大教堂 (挪威語: Tromsø domkirke )是位於挪威北部特羅姆斯郡城市特羅姆瑟的一座大教堂。特羅姆瑟大教堂是挪威教會Nord-Hålogaland教區的大教堂。特羅姆瑟大教堂是挪威唯一的一座木質大教堂,為哥特復興式建築。