Топ-100
上一页

ⓘ 世界经济 ..
                                               

世界經濟

世界经济 可以通过不同的方式表现,而且能以不同的方式打破。它和地理学与地球生态学密不可分。

                                               

國際經濟與貿易

国际经济与贸易 ,是指專業或者學文系統性地掌握經濟學的基本原理和國際經濟,國際貿易的基本理論,培養學習國際貿易的必備知識和技能的人才。 國際經濟與貿易的教育目的是通過掌握全球性貿易和現代貿易和貿易現狀,培養對海外貿易的慣例和WTO規則、國家的貿易政策,以此來衡量具有交易能力、貿易業務、調查研究等能力的綜合性專業人才。 国际经济与贸易专业学生要学到工作教育,经济,贸易,政治科学,历史,现代语言。也需要出国留学的机会。

                                               

經濟大國

經濟大國 又稱 經濟強權 、 經濟強國 ,是指在經濟方面擁有較高優勢及影響力的國家。