Топ-100
上一页

ⓘ 基督教會座堂, 沃特福德. 基督教會座堂 (Christ Church Cathedral),正式名稱是基督教會聖三一座堂,是愛爾蘭城市沃特福德的一座愛爾蘭教會的教堂。這裡在歷史上的首座教 ..
基督教會座堂 (沃特福德)
                                     

ⓘ 基督教會座堂 (沃特福德)

基督教會座堂 (Christ Church Cathedral),正式名稱是基督教會聖三一座堂,是愛爾蘭城市沃特福德的一座愛爾蘭教會的教堂。這裡在歷史上的首座教堂修建於11世紀。現在的教堂修建於18世紀。在修建新教堂的過程中,發現了中世紀教堂的遺跡。